Skip to content

Trin For Trin

Her står lidt om hvad Trin for Trin er for for noget 😉

Trin for Trin

Trin for trin er et amerikansk undervisningsprogram, som er udviklet i 1992. Det er efterhånden udbredt i store dele af verden.

Programmet anvendes i dag i mange danske skoler og daginstitutioner. Det er et forebyggende indsatsmateriale, som er systematisk, logisk opbygget og praktisk anvendeligt.

Betegnelsen "Trin for trin" betyder at programmet består af 3 moduler – trin.

Trin 1 handler om empati dvs. evnen til at sætte sig i en andens sted.

Koglerne arbejder med mest med trin 1, vi ønsker at opnå udvikling af børnenes evne til at:

 • Erkende egne følelser
 • Aflæse andres følelser
 • Tage andres perspektiv
 • Reagere empatisk overfor andre

Trin 2 handler om impulskontrol med efterfølgende problemløsning

Skolegruppen arbejder med trin 2 og her lærer de nye måder at løse problemer på gennem:

 • Anvendelse af problemløsningsstrategier overfor sociale konflikter.
 • Indøvelse af sociale færdigheder.

Og vil derefter fortsætte med trin 3.

Trin 3 handler om selvkontrol – dvs. styring af egen aggression.

Her forventer vi at formindske aggression gennem:

 • Genkendelse af følelser og håndteringn af vrede, så den ikke sårer andre.
 • Benyttelse af afslapningsteknikker til at opnå selvkontrol

Udover trin 1,2 og 3 er der udarbejdet moduler for børn helt op til 12 års alderen. Disse moduler bruges i skolerne.

Hvert modul har nogle metoder, som indlæres og trænes meget konkret.

Børnene har en lektion Trin for trin 1-2 gange om ugen. Hver "Skole time" varer 20 min. og indeholder en opvarmningsøvelse, som kan være: dukkekomedie, en historie, diskussion eller rollespil, og senere sange.

Lektionens indhold er beskrevet på bagsiden af et stort billede, som illustrerer og understøtter indholdet. Når vi er færdige med dagens billede bliver det sat op under opslagstavlen ved stuen, så børn og forældre kan se dagens billede og få en snak om det.

Her i solstrålen bruger vi Trin for Trin i hverdagen. Når der opstår uenigheder, hjælper vi børnene med at løse dem, ud fra det, vi har arbejdet med. På den måde bliver det en integreret del af hverdagen og børnene får trænet de gode handlemåder.

På sigt får børnene bla. lært:

 • At genkende egne og andres følelser
 • Vi kommer rundt om de 6 grundføleleser – glad, trist, vred, overrasket, angst og     væmmelse
 • At aflæse andres ansigtsudtryk
 • De får lært strategier
 • At stoppe op, så vi får dæmpet de hurtige slag
 • At blive sunde selvstændige problemløsere
 • at når børnene oplever, at de kan mestre sociale situationer, får de større      selvværdsfølelse og større parathed overfor indlæring

Vi har her i Solstrålen gode erfaringer med Trin for Trin idet vi kan høre og se børnene bruge det, de har lært.

Skolerne har også gode erfaringer.Det er bla. med til at mindske mobning.