Skip to content

Udmeldelse

Udmeldelse kan tidligst ske med 2 måneders varsel til den første i en måned. Naturbørnehaven solstrålen kan ikke opsige børn fra en plads i institutionen med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde, eksempelvis ved manglende betaling. Forinden skal forældrene dog have modtaget 1 rykkerskrivelse med meddelelse om at overskreden betalingsfrist betragtes som udmelding af barnet. krav om 2 måneders udmeldelsesvarsel fastholdes. (§ 11 i Naturbørnehaven Solstrålens vedtægter)

Her kan du selv udskrive en Udmeldingsblanket (2 sider)